Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Thành phần của bồn cầu TOTO gồm những gì ?

Thành phần của bồn cầu TOTO gồm những thứ sau đây: Quý khách có thể xem tham khảo hình bên dưới:
Thành phần của bồn cầu TOTO 1 khối:
Thành phần của bồn cầu TOTO gồm những gì


 • Fill Valve
 • "Will Fit" Replacement Fill Valve
 • Fill Valve Filter - for original valve ONLY
 • Flush Valve - includes flapper assembly
 • Flapper with Chain
 • Flapper Gasket
 • Flush Valve Gasket
 • Side Mount Trip Lever
 • Top Mounting Seat Hardware - for use with Toto® OEM seats
http://www.totovietnam.net/2017/12/bon-cau-1-khoi-toto-la-nhu-the-nao.html

Thành phần của bồn cầu TOTO 2 khối:
Thành phần của bồn cầu TOTO gồm những gì


 • Fill Valve
 • Flush Valve - includes flapper
 • Flapper with Chain
 • Tank to Bowl Gasket - Replaced by "will fit"
 • Tank to Bowl Mounting Kit
 • Hand Side Mount Trip Lever - Toto® OEM - toilet matching color
 • "Will-Fit"
 • Hand Side Mount Trip Lever - metallic finish - view metallic finish "will fit" trip lever dimensions
 • Hand Side Mount Trip Lever - Toto® OEM - metallic finish
 • Bolt Cap Covers (1 pair)
http://www.totovietnam.net/2017/12/bon-cau-2-khoi-toto-la-nhu-the-nao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét